Hodnocení | Individuální podpora a práce

…jak vnímám práci s Tebou? Zcela zásadně. Ovlivnila mě neuvěřitelně. Ač jsme spolu byli krátce, díky Tobě jsem získala důvěru, že lze cítit rukama. Že není potřeba se podceňovat, že je důležité si věřit. Umět se spolehnout na svoji intuici. Tvoje sebepřijetí mě inspirovalo naučit se přijímat sama sebe. Bylo takovým důležitým dílkem do mé skládanky. Pamatuji se, že jsi se mnou pracovat nechtěl, ale já jsem cítila, jak je to pro mě podstatné a tvrdošíjně jsem trvala na tom se s Tebou setkat. A vyplatilo se:) Vždycky Tě uvádím jako jednoho z mých nejdůležitějších učitelů :)
Poslední dobou už dokážu vnímat i barevné změny v Auře lidí, především nemoci. Asi to nejpodstatnější, co jsem si odnesla, byla jednoduchost, lehkost, hravost, propojování...nehledat složitosti a nechat se vést :) Pokud bych to měla shrnout jedním slovem: sebedůvěra. A slovo, které používám neustále a je od Tebe, zní: DOVOLIT SI.
Takže si dovoluji žít krásný a naplněný život :)

...já Ti chci říct, že peníze Tobě zaplacené považuji za jednu z nejlepších investic, které jsem v životě udělala. Ať už to bylo osobní sezení, Tvé techniky, monitoring....nevím, co se vlastně stalo, výsledek je větší klid, jistota, radost, důvěra v život. Otevřelo se mi zase hlubší pochopení, poznání..jestli souvislostí nebo spíš sebe sama? A to by bylo vlastně to nejpodstatnější, protože jak na mě každý den mrká z plakátu v předsíni - the goal is to find out who you are.
klientka po 10 měsících společné práce

...Musím se s Vámi podělit o pár zajímavých faktů. Zhruba před dvěma měsíci jsem se Vám zmínil, že jsem rozhodnut zanechat svého současného zaměstnání, abych se mohl lépe realizovat na svém vlastním projektu (měl jsem dojem, že si mohu dovolit trochu zariskovat, neb má žena měla velmi slušný příjem). Odpověděl jste mi, že můj odchod ze zaměstnání vidíte v nedohlednu. A to přesně v době, kdy jsem byl vlastně již pevně rozhodnut, že skončím! Dále jste napsal, že je dobré zůstat v zaměstnání, neb můj projekt je sice v pořádku a pro mě důležitý, jen rozjezd může trvat výrazně déle, než jsem si představoval, a také, že je velká pravděpodobnost ztráty zaměstnání mé ženy (jejíž kariéra po roky stoupala a firmy si ji samy žádaly). Upřímně, tenkrát mi to moc nesedělo a skutečně jsem měl problém tyto informace přijmout! A co se od té doby stalo?
- Stále jsem zaměstnán, i když z donucení, neb můj návrh na ukončení pracovního poměru dohodou byl zamítnut a zaměstnavatel trvá na dvouměsíční výpovědi, tedy termín ukončení je ... Pro mě naprosto nepochopitelné – držet si zaměstnance, který nechce pracovat…? Připadám si jako nevolník! Zařídilo to snad mé podvědomí díky Ovlivnění, protože se vědomě chovám nezodpovědně?
- Má žena tento týden přišla o zaměstnání! K tomu snad ani netřeba nic dodat!
Sakra, pane Jílku, jak to s tou Vaší Virgulí děláte? To chci také umět...

… ohledně 'párového sezení' (práce s aurou páru), které jsme u Tebe měli loni v létě.
Mně osobně připadly účinky toho sezení jako poměrně významné. Ze začátku jako bych ani nic nepozorovala, nebo se zdánlivě nic nezměnilo. Časem se ale začaly vyplavovat věci. Myslím, že hlavě nějaké obsahy, které jsem v rámci zachování vlastního mentálního zdraví a našeho partnerství raději odsunula někam hodně daleko :D. Daleko intenzivněji teď vnímám svou vlastní povahu, svoje sklony, tendence uhýbat a všechno diplomaticky zaobalovat - což mi najednou zde na horách - vadí, překáží a potřebuju se s tím poprat.

Dle holtera, který jsem ten den měla, se ukázalo, že několik minut po zahájení našeho sezení se mi tlak dostal do naprostého normálu (jediná doba přes den, kdy to bylo takto). Jinak byly stejné hodnoty tlaku naměřeny pouze v době spánku.
Na vysvětlenou: Holterův monitor nebo častěji jen Holter [holtr] je lékařský přístroj sloužící k zaznamenání aktivity srdce po dobu 24 hodin.

Moje setkání s Vámi bylo pro mě přínosem. Zejména poučka o tom, že nemám v sobě potlačovat negativní myšlenky, mi moc pomohla. Uvědomění si skutečnosti, že si mohu, resp. musím přiznat negativní stránky jednotlivých skutečností tak, jak je vnitřně vnímám a jejich vynešení na povrch před sebou samotnou, mně velmi pomohlo a uvolnilo. V pracovní sféře mi neustále naskakovalo, že vlastně nic moc významného a důležitého nedělám. Vyříkala jsem si sama před sebou všechny pocitové mínusy z mé práce a zvedlo se mi sebevědomí.

Myslím, že občas musíš škytat, protože Ti nepřestávám blahořečit za to, že jsi mě zachránil od blázince. Ta zkušenost, že se jisté stavy dají zvládnout bez psychofarmak, je pro mě strašně cenná. Děkuji Ti za to všechno z celého srdce. Myslím, že jsi v tomto skutečný Mistr. Četls „Dějiny šílenství“ od Foucaulta?
Myslím, že zcela v souladu s pozorováním a zkušenostmi ze studia přírodních systémů, jakákoliv hmotně - energetická struktura se opravdu musí rozpustit, než se přeorganizuje. Tedy zcela v souladu s tím, jak jsi mi popisoval podstatu toho, co bývá označováno jako pozitivní desintegrace.
Zážitek reality z tohoto období byl pro mě neskutečně přínosný - jak jsem tehdy absolutně nevěřila.

Víte, já se opakovaně (v podstatě denně) přesvědčuji o tom, že Vaše techniky, které jste mě naučil, jsou funkční, že řeší to, k čemu jsou určeny a hlavně - ŽE MI POMÁHAJÍ !!!
To naprosto nehodlám zpochybňovat, spíš Vám za to mohu poděkovat a poklonit se.
Ale v průběhu uplynulých týdnů jsem si na základě Vašeho článku o Seberealizaci (a v něm parafrázovaného názoru lékaře p. Tomáše Lebenharta) uvědomil jednu věc. Že se mi nejenom změnila persona (což mi potvrzuje nejen můj psychoterapeut, ale i lidé mně blízcí), ale že skutečně jaksi spolupracuje můj okolní svět. Že se skutečně objevují situace tak, že dochází ke konfrontacím, že přicházejí výzvy a šance a že jsem díky energii, která se díky Vašim technikám ve mně uvolnila, nucen k další práci na sobě a tím vlastně k seberealizaci jako takové. Já jsem totiž dřív viděl v seberealizaci pouze profesi nebo jakoukoliv výdělečnou činnost obecně. Ale dnes už na to nahlížím tak, že jde i o posouvání se celkově osobnostně, tedy nejen v zaměstnání či podnikání. Ta moje uvolněná energie, která se dříve spotřebovávala na držení mých negativismů pod pokličkou a potlačování sebe sama, se chce teď realizovat na něco užitečného. A mně se díky mým nepříjemným stavům a psychosomatickým problémům ukazuje, co mám řešit. Že to není jen o vystudování VŠ a nalezení vhodného zaměstnání podle mých představ nebo v objevení vhodného podnikatelského záměru či rozvíjení mých schopností média nebo léčitele. Ale že jde i o uzdravení mých vztahů s rodinnými příslušníky a autoritami. Obhájit se takový, jaký jsem, nalézt zase svou ztracenou hodnotu (postavenou blbě jen na práci a penězích), nalezení sebelásky, zvýšení si sebevědomí, přijmout se takového, jaký jsem (i s negativními vlastnostmi, které mám) a také k využití svých vášní pro realizaci svých zájmů a koníčků, které jsem si léta nedovolil kvůli potlačování sebe sama.
A tak jsem ještě pořád v tom jednom kruhu. A vím, že když do toho někde vniknu a ťuknu, že se celý ten kruh rozbije, dostanu se z něho ven a začne to fungovat. A v tom mi hodně pomohly Vaše techniky. Nastartovaly a rozjely ve mně ten proces, který musí pokračovat dál, aby byl dokončen. Proto mě to "BYTÍ" nyní tolik tlačí, mám psychosomatické problémy a občas je to hodně nepříjemné. To proto, abych byl aktivní a řešil to a žil a realizoval si vše, co jsem léta potlačoval. Proto Vám, p.Jílku, moc a moc děkuji za Vaše techniky i informace, za pomoc a vedení.
Samozřejmě s Vámi chci zůstat dál v kontaktu a spolupracovat, vše dál rozvíjet tak, jak to bude třeba, bez plánování, prostě jak věci budou přicházet, jak to budu cítit a potřebovat. Jste moc prima člověk, který mi je velmi sympatický a pro mě v mnohém inspirativní. Jste mi důkazem, že vše je možné. Způsoby Vaší práce jsou mi velmi příjemné a lákavé, práce s energiemi je funkční a obdivuhodná - pro mne hodně lákavá - rád bych se také dostal do míst s tak výrazně vysokými energiemi a rozvíjel se s pomocí nich. Musí to být úžasné.