Čtení budoucnosti

Čtení budoucnosti je dlouhá léta součástí mých služeb.

Bývám úspěšnější v byznysu než v osobních věcech, zvlášťě láska je příšerně složitá, iracionální, proměnlivá a prošpikovaná vnitřními konflikty.

Skoro denně popisují klienti a známí své podnikatelské záměry - a že jsem byl kmotrem docela pěkné řádky z nich! Někdo se mě ptá na názor, někdo ne - v tom případě držím jazyk za zuby, ale často se mi svírá srdce, kolik nadšení, energie, času a peněz půjde do projektu, o němž živě cítím, že nebude úspěšný. A to by si člověk mohl ušetřit.

Pro otázky ohledně Vašich záměrů, Vašeho byznysu, Vašich cílů a plánů, prosím, kontaktujte Jana Jílka na Jilek@Energie-Mista.cz nebo na +420 605 949 600.

V oblasti práce či byznysu nabízím intuitivní vhled do toho, co se týká klienta - Vás:

  • Vystižení aktuálního životního úkolu - kde nejlépe uplatnit sadu talentů, jimiž jste obdařeni a co nejlépe uspokojí Vaši potřebu seberealizace.
  • Jak se nejlépe uživit tím, co Vás baví - jak prodat své talenty.
  • Nakolik uspějete s projektem, který jste si naplánovali - kromě dobrého projektu potřebujete i spoustu energie, dobrou kondici, výkon, výdrž, vnější podmínky a kromě realismu určitě i štěstí, abyste svůj záměr úspěšně dokončili.

Co se týká osob, s nimiž hodláte spolupracovat, posuzuji intuitivně

  • s kým se spojit při realizaci projektu, na koho delegovat část práce a komu se naopak vyhnout. Odhaduji schopnosti, motivaci, kontakt s realitou, ale i sklon k neetickému chování. Prostě kvality osobnosti, které jsou pro byznys důležité.
  • Na požádání doporučuji jak rozdělit pravomoci, zodpovědnost, zisk, jak stanovit hranice, aby nakonec byly strany spokojeny, jak předcházet nedorozuměním, jak optimálně komunikovat, aby se spolupráce nezměnila v nepřátelství.

Nesmírně důležitá část mé práce je intuitivní posouzení druhé strany - zákazníků, dodavatelů, odběratelů, investorů a konkurentů:

  • Úspěch v byznysu do značné míry závisí na odhadu skrytých faktů, myšlenkových pochodů, motivace, očekávání či priorit druhé strany. Je to jako v pokeru - hráčův obličej/povrch může maskovat, co se děje uvnitř, a hráč z toho odvozuje svou výhodu a výhru.
  • Lidé uvažují podle strategií win-lose, win-win, jeden bere vše, s otevřeným hledím, žít a nechat žít a mnoha dalších. V podnikání jsou slušní lidé, ale i dost psychopatů, narcistických osobností, nečestných lidí, lidí s nerealistickým hodnocením a sebehodnocením...prostě lidí, kteří uvažují úplně jinak než Vy a jejichž reakce nemůžete odhadnout na principu „podle sebe soudím tebe“. Potřebujete jim „vidět do karet“, a to je úkol telepata a jasnovidce.
  • Usuzovat a poměrně přesně odhadovat lze z detailů a drobných náznaků - viz Sherlock Holmes. Telepat dokáže jít ještě mnohem dál a hlouběji k opravdu překvapivě přesným a někdy zdánlivě hodně nepravděpodobným odhadům, které se později potvrdí. Dokáže vidět pod povrch a upozornit na aspekty, které ani dobrý pozorovatel odvodit nedokáže.

Jako u každého řemesla, záleží u čtení budoucnosti na talentu a délce praxe. Pro zajímavost, můj web čtení budoucnosti pro byznys z roku 2003 je Auguring.com.

Fyzici se přou, je-li budoucnost už „hotová“, daná jako minulost, nebo se v každém okamžiku tvoří (i naším přičiněním). A přitom každý někde v sobě cítíme, jak to vlastně je, protože jsme nedílnou a organickou součástí vesmíru. Díky diktátu rozumu se však většina lidí ve směsi danosti a svobody, zvané budoucnost, jen těžko orientuje. Spolupráce s telepatem, člověkem, který intuitivně odhaduje a čte to, co přijde, rozšiřuje a posiluje i klientovu vlastní schopnost intuici využívat ke svému prospěchu, takže proces zahrnuje i složku učení.

Více informací o formách spolupráce a o cenách: Jan Jílek, Jilek@Napojeni.cz nebo +420 605 949 600.