Odžívání

Je psychologickou technikou účinné meditace pro odstranění strachu/fobií, trémy, úzkosti a dalších nežádoucích emočních reakcí. Snižuje psychosomatické napětí a jeho důsledky, zvyšuje hladinu energie v organismu, odolnost vůči stresu, psychickou a tělesnou kondici.

Co přináší – Komu je určeno – Jak funguje – Lektor – Kde a kdy – Přihláška – Cena – Zkušenosti klientů – Otázky a Odpovědi

Přínosy "Odžívání"

KRÁTKODOBĚ: Rychle a účinně sníží únavu, ospalost či nesoustředěnost, stejně jako pochybnosti, vnitřní konflikt, záchvat trémy, strachu nebo paniky.

Zvýší hladinu energie, koncentraci, připraví a vyladí organismus k výkonu (sport, rozhodování a vyjednávání v byznysu, prodejní rozhovor, veřejné vystupování).

Koriguje nepřiměřeně vysoký strach/fobie, trému, úzkosti a další handicapující a diskvalifikující emoční reakce organismu v aktuální zátěžové situaci.

DLOUHODOBĚ: Snižuje nepřiměřené a nežádoucí emoční reakce organismu jako strach/fobie, trému, ostych, úzkost, pocity viny, sebepodceňování, nutkavé stavy, vtíravé myšlenky, žárlivost, agresivitu, obavy a starosti. Pomáhá řešit vnitřní konflikty - nerozhodnost. Snižuje psychické napětí obecně a v důsledku toho např. i nespavost a dlouhodobé psychosomatické bolesti. Odstraňuje chronickou únavu a syndrom ‚vyhoření‘.

Zvyšuje odolnost vůči stresu a schopnost udržet si kontrolu v zátěžových situacích ve sportu, byznysu, pracovních i soukromých vztazích.

Používání techniky 'Odžívání' podporuje dlouhodobě vzestup hladiny energie v organismu a s tím růst sebedůvěry, tvořivosti, spontaneity a také zlepšení paměti a koncentrace pozornosti.

Praxe v 'Odžívání' kultivuje emoční inteligenci - kontakt s vlastním citovým životem a orientaci v něm, vnímání a reagování na emoce druhých lidí. Snižuje projekci - mylné připisování vlastních nepřiznaných citů a motivů druhým osobám.

Poskytuje spolehlivý nástroj k ovládání emocí, aniž by byly potlačovány. Tím osvobozuje a bystří rozum i intuici a zvyšuje přesnost jejich fungování.

Komu je "Odžívání" určeno?

Všem, kdo se rozhodli bojovat s více či méně nepřiměřenými nežádoucími emočními reakcemi svého organismu, které není možné ovládnout rozumem či vůlí.

Každému, kdo chce zvýšit kvalitu svého života a přitom nepotlačovat a neoplošťovat intenzitu žádoucích, pozitivních emocí, ale naopak kultivovat a užívat si je!

Jak "Odžívání" funguje?

Technika spočívá v přeprogramování nepřiměřené reakce organismu na víceméně neutrální ‘spouštěcí’ situaci, kterou organismus mylně interpretuje jako ohrožující: Člověk trpící klaustrofobií nesnese cestu ve výtahu, člověk trpící arachnofobií se děsí neškodných pavouků, člověk trpící trémou nedokáže přednést před více lidmi, co by dokázal snadno sdělit jednotlivci nebo nedokáže při zkoušce vysvětlit, co běžně ví a zná, protože se mu ‘zatmí‘ v hlavě, závodník trpící předstartovními stavy-trémou nepodá v závodě takový výkon jako při tréningu.

Původ problému je v tom, že organismus takto znevýhodněného člověka nesprávně vyhodnotí situaci, reaguje na neutrální situaci jako by byla životu nebezpečná - aktivuje sám sebe nepřiměřeně vysokou dávkou adrenalinu, jako by měl podstoupit boj nebo utíkat o život. Tato nepřiměřená aktivační reakce značně nebo úplně znehodnotí jeho výkon v dané situaci.

To vše se spouští podvědomě, takže je na to rozum ‘krátký‘ a člověk sám sobě nesprávnou reakci nedokáže ‘rozmluvit’ - i když stokrát ví, že je nesmyslná a rád by využil obvyklých rad, které slýchá: „Nic si z toho nedělej, hoď to za hlavu, nemysli na to.“ Jenomže to nejde!

Přeprogramování dosáhneme tak, že symptomy strachu kontrolovaně spustíme představou (člověk totiž reaguje na představu stejně jako na realitu) a organismus dostane čas, prostor a hlavně bezpečí a podporu, aby si nežádoucí emoční reakce naplno uvědomil, nepotlačoval je, neutíkal před nimi, nevyhýbal se jim - a tak člověk, který zkusí ‘Odžívání‘, nakonec přesně pochopí jak strach funguje a že nakonec překvapivě samovolně vymizí.

Pokud se totiž nepřiměřená emoční reakce nepřerušuje, naopak nechá se proběhnout celá, organismus poměrně rychle pochopí, že aktivaci ‘přeháněl’ a začne automaticky zmírňovat, přizpůsobovat svou aktivační odpověď na spouštěcí situaci, až ji začne vnímat přiměřeně - což často znamená téměř či úplně neutrálně.

Vyžaduje to jen dostatečně zkušeného a citlivého kouče, který dokáže registrovat signály, jimiž organismus emoce projevuje, dokonce dřív, než si je sám klient uvědomí.

Ve svém provedení využívám také zkušeností a dovedností s bio-energetickou terapií, které techniku ‘Odžívání’ výrazně zpřesňují a zrychlují. Umožňují klienta opakovaně a přitom bezpečně uvádět do kontaktu s nežádoucími emocemi a jejich tělesným průběhem. Naučí ho nepotlačovat jejich příznaky, pomohou mu prožívat je vědomě a ověřit si, že samy o sobě člověka nemohou ohrozit.

Osobní zkušenost vede klienta k tomu, že se postupně přestane bát vlastních emocí a jeho organismus zkoriguje svou aktivační reakci na příslušnou spouštěcí situaci, až nakonec přestane být vnímána nepřiměřeně - jako ohrožující.

Tutéž strategii a techniku pak může klient samostatně používat i na další situace, které u něj vyvolávají nežádoucí a nepřiměřené emoční/aktivační reakce.

Lektor/Kouč

Jan Jílek

Kde a kdy bude další "Odžívání"?

Trénink ‘Odžívání’ se provádí individuálně na osobní objednávku v Brně a v Praze.

Celá kůra zahrnuje zpravidla 2 dvouhodinová sezení.

Přihlášky, otázky a podrobnější informace

Kontaktujte, prosím: Jan Jílek, 605 949 600 nebo Jilek@Energie-Mista.cz.

Cena

1 800,-/hod. + DPH 21 %. Techniku provádím pouze individuálně.

Zkušenosti klientů

Při tréninku 'Odžívání' je vše přizpůsobeno klientovi, se kterým pracuji individuálně, jehož potřeby a signály vnímám a plně respektuji.

Po dokončeném výcviku klient techniku Odžívání praktikuje už samostatně, nezávisle a podle svých aktuálních potřeb. Prochází přitom někdy stejně a někdy méně intenzivními, ale vždy velmi účinnými korektivními zkušenostmi.

Jeden barvitý popis stavu po prvním sezení 'Odžívání'

...když jsem se po odžívání doplantala domů, svaly ještě celé rozklepané, vlezla jsem si do vany a tam jsem se labužnicky máčela. Usínala jsem pak spokojeně a po strašně dlouhé době jsem spala celou noc. A hodně hlubokým spánkem.
Ráno jsem zůstala déle v posteli a za chvíli jsem si začala uvědomovat, jak se cítím dobře. A jak strašně lehce, úplně lehoučce, opravdu nevím, kdy jsem se tak naposledy cítila. Jako bych odházela všechny ty nánosy, břemena, zátěže, které mne po léta přibíjely k podlaze či táhly ke dnu. Ta lehkost s sebou přinesla nesmírnou úlevu a euforii.
Cítila jsem, že mám sama ze sebe radost, že jsem na sebe hrdá, že jsem se na tu cestu vydala, že jsem to nevzdala a byl to úžasně povznášející pocit - nevím, zda jsem kdy předtím byla sama na sebe hrdá. Chtělo se mi tančit a vznášet se, a když jsem přišla do práce, měla jsem chuť všechny objímat...
Stále se cítím lehká, silná a šťastná.
Moc ti děkuju a foukám až k Tobě tu úlevu a lehkost.

Popis týkající se účinku 'Odžívání' na vůli, resp. motivaci. 10 dní po jednom z občasných sezení klientky:

...mám pocit, že cítím svoji vůli, a to se mi aspoň půl roku nemohlo podařit. Možná byla zahrabaná. Vůle je pro mě dost složitý pojem, jako i pro mnoho filozofů, kteří se vůlí zabývali. Bez vůle to nejde a přece nejde naordinovat. Osobně jí říkám vůle po vítězství, protože mám sportovního ducha, pozoruji sportovce, který ji má a který ne. Protože v dovednosti to podle mě není. Takže cítím jistou úlevu, protože bez toho pocitu chtít se přehoupnout přes kritický bod ho nejde překonat. Fakt jsem to dlouho necítila a to bylo strašně skličující. Snad mi to vyjde. Možná to zní banálně, ale to opravdu nejde navodit racionálně.

Otázky a odpovědi

Otázka: Na jaké platformě stojí ta metoda – nechci vědět postup – ale z čeho čerpá, např. z analýzy dle Freuda, práce s podvědomím Junga, behaviorální terapie MUDr.Praška, rozbor dětství dle Adlera, prenatální rozbor Grofa, scientologie Hubarda, posthypnotické sugesce, atd.

Odpověď: Začal jsem ve svých studentských letech tím, že jsem potřeboval něco dělat se svou vlastní trémou a dalšími drobnějšími strachy, které jsem identifikoval později. Následně jsem metodu praktikoval a rozvíjel s kolegy, známými a klienty. Studoval jsem literaturu o stresu, o aktivaci organismu, Schultzův Autogenní tréning, jógu, Alexander Principle atd.

Všechno se to týkalo nepřiměřené aktivační reakce organismu v situaci, kterou si organismus chybně vyloží jako ohrožující a jak naučit organismus, aby aktivační reakci nepřeháněl - aby přestal neutrální situaci interpretovat jako ohrožující. A to se začalo dařit.

Hodně mi pomohl např. Krišnamurti svou výhradou proti snaze dosáhnout nějakého obecného ideálu obecnými prostředky. Namísto toho zdůrazňuje individuální cestu k osobni seberealizaci. Něco jako "Já jsem bezva, ty jsi bezva" ("I'm OK, you're OK") v transakční analýze. Snažil jsem se využít elektrický biofeedback, ale technické pomůcky mi nakonec nepřipadaly spolehlivé.

Pak jsem někdy v r. 1994 na konferenci o psychosomatice v USA objevil - pro sebe :-) - dávno existující techniku 'Focusing', která je prakticky totéž co 'Odžívání'. (Pokud potřebujete pomoc s angličtinou, doporučuji velmi kvalitní překladač).

Jediný rozdíl oproti technice 'Focusing' je, že se dokážu orientovat podle téměř nepatrných změn na periferii těla a podle nich dostatečně spolehlivě poznám, když člověku vstoupí do mysli nějaký obsah, který vzbuzuje strach, konflikt, vlastně jakýkoli subjektivně nežádoucí obsah. Síla změn závisí na síle strachu.

Toto je rozhodující chvíle, kdy klientovi mohu dát instrukci k 'Odžívání' = práci se subjektivním vnímáním a prožíváním aktivace organismu. Bez takové přesně načasované instrukce by klientovi trvalo mnohem déle než by si vůbec uvědomil, že se začíná dostávat do charakteristického stavu napětí, zablokování, který se snažíme v organismu přeprogramovat.

A právě tato speciální schopnost poskytnout specifický biofeedback představuje, myslím, rozhodující rozdíl mezi 'Odžíváním' a 'Focusing'. Nesmírně metodu zrychluje, zefektivňuje a zkracuje. Dovednost registrovat tyto signály organismu, k nimž dochází vlivem změn aktivace, jsem objevil sám, ale určitě pod významným vlivem svého laskavého učitele práce s bio-energií Františka Patloky.

A to je vlastně vše co mohu o teoretickém zázemí a o vývoji 'Odžívání' povědět.