Napojení Plus

Nejrychlejší způsob, jak se učit, je podle mé zkušenosti sdílet/kopírovat tělové programy (body-mind software) od lidí, kteří je nabízejí. Nazývám to Napojení Plus.

Co jsou tělové programy? Myslím, že jsou to energetické stopy, uložené v podvědomí, které si bezděčně vytváří člověk, který se intenzivně věnuje svému oboru – ve vědě, umění, řemesle, obchodě, sportu...vlastně v jakémkoli oboru lidské činnosti, v němž se stane expertem.

Kdykoli potom provozuje svou činnost nebo o ni přednáší, nabízí svému okolí ke zkopírování programy, které si vytvořil a v nichž sděluje vše, co o daném oboru ví - rychleji, úplněji, přesněji a výstižněji než slovy či pohyby.

Jedinou podmínkou na straně příjemce programu je dostatečně vysoká hladina energie v organismu a znalost, jak sdílení provádět.

Podobně se dá nasdílet schopnost vnímat v realitě více než obvyklé tři dimenze. Albert Einstein jich v naší realitě předpokládal 11. Schopnost vnímat svět vícedimenzionálně nejčastěji najdeme u umělců, a, většinou v menší míře, také u úspěšnějších profesionálnů z jiných oborů, které stojí více "na zemi". Čím více existujících dimenzí vnímáme, tím máme, samozřejmě, lepší kontakt s realitou.

Pokud vím, zmiňuje se o možnosti přímého sdílení psychosomatických programů jediný odborník – C.M. Bache v knize Living Classroom. Tento autor si, jakožto vysokoškolský profesor, všiml, že rychlost předávání znalostí v rámci studia v některých případech prostě nelze připsat jen běžným informačním kanálům.

V semináři Napojení Plus učím techniku sdílení programu a dimenzí, která je univerzálně použitelná, ale nabízím také tělové programy, které jsem sám nasdílel za několik desetiletí práce s energií v oboru léčitelství, mimosmyslového vnímání a využívání intuice.

Podmínkou účasti je znalost naší techniky Akumulátor, která zajišťuje dostatečný přísun energie do organismu, tedy podmínku fungování Napojení Plus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatímco například seminář Akumulátor nabízí zkopírování jednoho "tělového programu", v rámci Napojení Plus vybíráte z celé velké sady "softwaru".

V rámci seminářů Napojení Plus se naučíte sdílet tělové programy od všech, kdo je nabízejí, ať již jsou z jakéhokoli oboru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shrňme to ještě jednou: Domnívám se, že kdo dlouhodobě pracuje v nějakém odvětví lidské činnosti a vstřebává z něj postupně velkou spoustu zkušeností, si v sobě vytváří něco jako podvědomý software, který používá spíše intuitivně než plně vědomě či rozumově. Software je zakódován v organismu, je vnímatelný prostřednictvím aury a lze ho kopírovat z jednoho organismu do druhého. Říkáme tomu '"body-mind software'" nebo tělový software, tělové programy.

Zkusme uvést několik přirovnání, jak "tělové programy" fungují:

  • Velmi zajímavě (nejen) o této problematice pojednává popularizující kniha Malcomla Goldwella "Mžik: Jak myslet bez přemýšlení"
  • Ve filmu Matrix je nahrávání programů do organismu na denním pořádku. A protože umění kopíruje realitu, nebo ji předpovídá, je asi Matrix docela přijatelný příklad. Ve skutečnosti je pocit při kopírování tělových programů pro některé lidi trochu podobný jako ve filmu - mírně to s nimi zatřese a trvá to pár desítek sekund.
  • Koncept tělového softwaru hodně připomíná problematiku expertních systémů.
  • Částečně se ukládání tělového softwaru v organismu dotýká výzkum, popsaný stručně v článku "Objevy u DNA".

Podle mé zkušenosti je možné tělový software kopírovat z jednoho organismu do druhého a tím si rychle a jednoduše osvojit podvědomou expertní sumu znalostí, jíž by člověk jinak získával z vlastní zkušenosti, z vlastních pokusů a omylů v daném oboru po dlouhou, dlouhou dobu.

Pravděpodobně z tohoto důvodu se v řadě spirituálních i uměleckých přístupů zdůrazňuje práce s osobním učitelem vedle studia z knih a jiných šíře dostupných zdrojů.

Kopírování tělových programů mi připadá jako úžasná, vysoce efektivní technika učení, která se postupně zařazuje a bude zařazovat k 'hlavnímu proudu' postupů pro předáváni znalostí a zkušeností v jakémkoli oboru.

Otázky a odpovědi:

Otázka:... teď jsem koukla na ten nový seminář..ale odkud to bereš Ty?..Myslím ty programy, které pak kopírují druzí.
Odpověď: Díky za otázku. Tak tedy - z menší části je to vlastní produkce a z větší části neúnavná sběratelská činnost doma i v cizině. Vlastně je to v posledních čtyřech letech hlavní důvod proč cestuji.

Prosím, ptejte se i Vy na 605 949 600 nebo na jilek@napojeni.cz