Co aktuálně nabízíme

07.07.2017 00:00

Čištění a navýšení geo-energie místa v kombinaci se zvýšením osobní energie klienta, přeprogramováním a spuštěním sebeléčení jeho organismu za cenu jedné procedury.

Zde je stručný popis našich současných služeb, než se pohroužíte do studia celého webu:

Lidé přicházejí, protože je jim špatně a chtějí, aby jim bylo dobře, případně chtějí posunout hranici svého poznání, naučit se pracovat s energií, intuicí, virgulí atd.

Žádoucí vývoj je z velké části podmíněn zvýšením klientovy hladiny energie v organismu.

'Moderní doba' bohužel nutí lidi vydávat víc energie než mají k dispozici a žít v energetickém deficitu. Poplácává je za to po rameni.

'Překonej sám sebe a vytrvej', znělo socialistické heslo, jež se v různých formách objevuje stále. Mnoho lidí už nemá volnou energii, nemá z čeho brát, 'čerpá z podstaty' - drancuje své tělo, a to se dříve či později opotřebuje. Výsledkem je (chronická) únava, deprese, somatické potíže a choroby.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka, ale důležitá: Myslím, že energii člověk ve skutečnosti nemá, nevlastní ji, nemůže se energií nafouknout jako balón. Zato se může naučit (přeprogramovat svůj organismus), aby tělem procházelo více a více energie, z níž lze hodně čerpat a pořád ještě zůstává bezpečná rezerva. Viz např. technika 'úsporná žárovka'.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nejsnadnější je využít přirozenou 'geo-energii místa'. Některá místa jsou na ni bohatá, jiná chudá a v některých případech naměřím s virgulí nulu.

Následující 4 odstavce přibližují měření energie místa, ale můžete je klidně přeskočit:

Sílu geo-energie měřím virgulí na dálku, s pomocí mapy a různých pomůcek dostupných na internetu. Lze ji také změřit přímo z organismu klienta, který v místě pracuje nebo bydlí.

Co to vlastně měřím? Zdá se, že kosmické záření, odražené od mělkých vrstev Země. Shora dostáváme všichni ve stejném množství energii přímo ve slunečním a jiném kosmickém záření. Zdola do nás proudí tatáž energie, odražená od Země. Některé geologické podloží, třeba žula, odráží energii skoro naplno a některé - např. štěrkopísky prosycené spodní vodou - ji zas naplno pohlcuje.

Stejně jako 'je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný', je lepší bydlet a pracovat v místě se silným odrazem kosmické energie od Země než v místě, jež kosmickou energii pohlcuje a nevyzařuje.

Podle mé zkušenosti to skutečně souvisí s bohatstvím. Většina hradů, zámků, kostelů a klášterů je asi záměrně postavena v místech s vysokou geo-energií.

Pokud žijete a pracujete v místě, které silně odráží kosmické záření, tj. má vysokou geo-energii, nebudete trpět nedostatkem energie.

Ať už se chcete stěhovat nebo stavět, hledáte byt, rodinný domek, provozovnu nebo kupujete továrnu, považuji za čirý nerozum nenechat si ověřit energii místa.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Energie místa není totéž co geopatogenní zóny. Zóny jsou odchylky od převažující hladiny energie. Najdete je v místě se silnou i slabou geo-energií. Tam, kde je energie silná, zóny nehrají velkou roli. Tam, kde je energie nízká nebo dokonce nulová, už je skoro jedno, sedíte-li na zóně nebo ne.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Možnosti člověka jsou neuvěřitelné, ať v dobrém či horším, a člověk dokáže geo-energii místa zablokovat. Není to nijak neobvyklé. Pokud v bytě, domku či budově, třeba kancelářském komplexu, továrně či klášteře, pobývá člověk nebo lidé, kteří prožívají zoufalství, pocity bezmoci či beznaděje nebo trpí depresí, po nějaké době se jejich emoce vsáknou do stavebního materiálu a zablokují průchod geo-energie. Já pak v místě naměřím třeba nulovou geo-energii, zatímco v těsném okolí je energie třeba i vysoce nadprůměrná. Stejně může být těmito emocemi kontaminovaná i část krajiny.

Dobrá zpráva je, že energii nemovitostí kontaminovaných negativní lidskou energií lze spolehlivě vyčistit.

Děláme to rovněž na dálku, ve spolupráci s kolegyní Barborou Koprnickou.

3. Když se stane, že jste vlastníkem nemovitosti, která stojí v oblasti s nízkou geo-energií, není také nic ztraceno. Přirozeně nízkou geo-energii lze uměle navýšit. V tomto případě posílíme stávající energii místa uměle otevřeným proudem energie ze skutečně hlubokých zemských vrstev. To je opravdová zemská energie, jíž lze vyvést na povrch.

Předpokládám, že tento koncept je už pro mnohé těžko přijatelný. Mně také dlouho trvalo, než jsem o této možnosti vůbec začal uvažovat. Přesto se, podle hodnocení klientů, zdá, že technika funguje naprosto spolehlivě, i když ji provádíme na dálku.

Skepse a nedůvěra? Pojistkou pro klienty je skutečnost, že nám za práci platí až po jejím skončení a pouze v případě, že jsou s jejími účinky spokojeni.

V současné době pro zvýšení hladiny energie v organismu doporučuji především optimalizovat energii míst, kde se člověk nejvíce zdržuje - bydliště a pracoviště, pokud nejsou energeticky dostatečně bohatá.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Jestliže se člověk doma příliš nezdržuje a pracuje na různých místech - jako třeba stavbyvedoucí -  je třeba pracovat hlavně s energií v jeho organismu. Viz předchozí část textu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zatím jsem mluvil jen o práci se zdroji geo-energie, ale ne o tom, co lze udělat s organismem klienta, aby energii co nejlépe využil, aby zvyšovala jeho kondici a posunula ho dál v poznání.

Tady přichází na řadu další techniky. Dříve to byl Akumulátor, dnes je to kopírování (tělových) programů, což jsou zkušenosti člověka, jež sbírá v průběhu svého života a práce a které lze převzít zcela podvědomě, pokud má člověk dostatek energie. Zmiňuji se o nich i v jednom starším popisu. Znám jediného autora, který se o tomto konceptu zmiňuje velice podobně jako já.

Techniku provádím opět na dálku. Na počátku musím energii klientovi zvýšit, aby vůbec mohl samostatně začít programy kopírovat či sdílet. Zvýšení se děje vysíláním stimulujících relací energie s informacemi klientovi na dálku.

Za tři dny až tři týdny to nastartuje proces, v němž klient automaticky, samovolně kopíruje ze svého okolí programy, které jeho podvědomí vyhodnotí jako užitečné pro efektivnější fungování organismu.

Zpočátku jde převážně o sebeléčebné, později i poznávací programy.

Jeden z ukazatelů, který mi potvrdí, že proces úspěšně probíhá, je detoxikace organismu klienta. Jakmile totiž organismus získá dostatek energie, má obrovskou touhu zbavit se toxinů.

Programy, které klient postupně spontánně kopíruje, mu pomáhají dál zvýšit hladinu energie v těle a ta zase umožní kopírovat a využívat další, energeticky náročnější programy atd.

Když je tento proces nastartován, klient, či spíše jeho organismus, v něm už samovolně pokračuje dál, aniž by potřeboval mou další asistenci.

S navýšenou energií se klient přirozeně cítí lépe než před tím, lépe spí, je aktivnější a výkonnější i po delší dobu, má lepší náladu, je lépe motivován atd. Prostě, jak si to pamatujeme z období, kdy jsme měli hodně energie, a co si přejeme navodit, když máme energie málo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Je v tom malý háček. Nastartovaný proces zvyšování energie, kopírování procesů a sebeléčení pokračuje dál vlastně do nekonečna, pokud dodržujeme velmi jednoduchou základní životosprávu.

Pijeme dostatek tekutin, dostatečně spíme, máme dostatek pohybu a naše strava je dostatečně různorodá a bohatá. Zkrátka zajišťujeme svému tělu nutné podmínky, aby mohlo podpořit naši psychiku a spiritualitu.

Když klienta učím navyšovat energii a kopírovat programy, automaticky monitoruji také jeho základní životosprávu a dávám zpětnou vazbu. Pro klienta pak není vůbec problém doplnit si, co chybí.

Naštěstí ani při horší životosprávě už neklesá dosažená hladina energie a neztrácejí se získané programy, jen se nepostupuje dál. Se znovu-zavedením životosprávy se celý proces opět rozběhne.

----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zdaleka nejúspěšnějším postupem je spojit optimalizaci geo-energie místa s nastartováním procesu cíleného zvyšování energie v organismu a kopírováním programů. V současné době je to náš standardní postup.

Spojení obojího je pro klienta výhodné i cenově. Jsou to dvě procedury za cenu jedné.

Vaše otázky velice rád podrobněji zodpovím.

Jan Jílek, +420 605 949 600, Jilek@Napojeni.cz nebo Jilek@Energie-Mista.cz.