Svatý Kopecek a Olomouc

09.09.2015 00:00

Poutní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce by měla mít fantastickou hladinu geo-energie... jako třeba Hostýn. Ale nadálku jsem, proti všem očekáváním, vždycky naměřil energii kolem nuly.

Tož jsem se tam vydal a je potvrdil si měření na místě. Kostel i budova nalevo (při pohledu zepředu), která k němu přiléhá, má nulovou energii. Zrovna tak sousedící hospic. Senzibilka, s níž jsem baziliku navštívil, v ní dokonce pocítila značnou nevolnost a další varovné signály.

Přitom už 15 metrů od budov, je geo-energie v pořádku a hodně vysoká. O něco dál, v penzionu Šmeralova vila, jsem naměřil energii dokonce v řádu stovek miliard jednotek... poprvé ve své praxi.

V bazilice a klášteře řádu premonstrátů se muselo něco stát. Zablokování geo-energie bylo zřejmě způsobeno lidskou aktivitou. Můj odhad je, že k němu došlo kolem roku 1950, kdy byl klášter zrušen a premonstráti - mniši odvlečeni. Současně mi vychází, že zablokování geo-energie zde nezpůsobilo utrpení lidí, jako v některých jiných místech, ale magie - využívání lidské energie.

Nedivil bych se, kdyby modlitby premonstrátů v době před jejich vystěhováním byly namířeny proti lidem, kteří připravovali konec mužských řádů a brutální omezení náboženské svobody. Docela bych chápal, kdyby jejich modlitby nebyly plny křesťanské lásky ve smyslu miluj svého nepřítele, ale snahy využít své duchovní síly k protiútoku. A to už je samozřejmě magie,která se nemusí vyplatit. A musela být pěkně silná, vzhledem k tomu co způsobila na Svatém Kopečku.

Ať už zastavení proudu energie způsobilo cokoli, odhaduji, že jednomu člověku by odstranění tohoto mohutného bloku, tedy vyčištění baziliky a okolních budov, trvalo rok... nebo spíš vyčištění by chtělo cca pětitýdenní spolupráci deseti lidí, kteří vědí jak na to. To by mohl být zajímavý projekt, že?

- - -

Samotné město Olomouc mě rozhodně nezklamalo. Průměrná hladina geo-energie v historickém centru mi vychází na miliardu jednotek. To je prostě fantastické. A nejen geo-energie, ale čirá architektonická a urbanistická nádhera, soustředěná na jednom relativně malém místě. Vůbec se nedivím kolegovi, který sem na rok přesídlil z Brna. Můj vnitřní proces, který zde nastartovala kombinace geo-energie, krásy města a společnosti talentované senzibilky budu vstřebávat ještě několik týdnů... a rozhodně se sem budu vracet.

Jen ještě pod čarou, ale k věci: Ve fantasticky zásobeném katolickém knihkupectví jsem si koupil brožurku "Zlí duchové a exorcismy", kterou napsal 88-ti letý římský exorcista Gabriele Amorth. Taková pěkná tečka za tématem návštěvy tohoto kouzelného města.

Jan Jílek, v Praze 9. září 2015