Programy - pár novějších zkušeností

12.08.2017 00:00

Zkušenosti s kopírováním programů z posledních let znějí poněkud jako science fiction.

O (tělových) programech jsem začal mluvit asi před jedenácti lety v souvislosti s technikou Napojení Plus. Původní popis stále víceméně sedí.

Novější zmínku o programech najdete v popisu techniky Úsporná žárovka.

(Pozor: oba právě zmíněné odkazy vysvětlují leccos z následujícího textu.) Navýšit hladinu energie v organismu mi připadá důležité, ale kopírovat programy ještě mnohem důležitější. Energii teď vnímám spíš jako prostředek, umožňující kopírování programů. Důležitost programů versus důležitost energie mi vychází 9 : 1.

Po navýšení energie v organismu svém i klientů jsem si všiml následujících jevů:

* Organismus nemusíme nijak povzbuzovat, aby si kopíroval programy. Dělá to spontánně, jakmile jeho hladina energie dostatečně vzroste. Člověk si ani nemusí všimnout, že programy kopíruje - záleží na náročnosti programů a na tom, kolik energie vydáme na jejich nasdílení.

* Když energie v našem organismu dosáhne kritickou hladinu, začneme programy kopírovat opravdu vysokým tempem. U některých lidí zvláště vysokým, třeba tisíckrát vyšším než je průměr. Bývají to lidé, kteří už jsou v práci s energií pokročilejší nebo jsou pro ni zvláště nadaní. Jakoby jejich organismus měl vskutku neukojitelný hlad po poznání.

* S tím, jak člověk získává další a další programy, vzrůstá hladina energie v organismu, a ta zase dovoluje kopírovat složitější a náročnější programy.

* Kopírování náročnějších programů vyžaduje více energie, někdy dokonce téměř všechnu energii, kterou má člověk k dispozici, a on se v průběhu kopírování může cítit unaven a vyčerpán nebo ospalý. Může to trvat hodinu až deset hodin, ale jakmile je kopírování hotovo, jako kouzelným proutkem únava ustane a člověk je zase naprosto fit, protože zastaví vysoký výdej energie a má ji zase k dispozici.

* Původně jsem předpokládal, že kopírovat programy lze jen z lidí, které vidíme, kteří jsou v našem blízkém okolí. Později jsem si všiml, že lze kopírovat i z lidí, kteří jsou daleko, ale napojíme se na ně třeba přes jejich obraz na videu.

Čím vyšší je hladina energie v organismu člověka, tím jsou možnosti zajímavější. Naše podvědomí, jak se zdá, spontánně prohledává širší a širší prostor kolem nás, automaticky vyhodnocuje, které programy se našemu organismu hodí, a kopíruje je z naprosto neznámých zdrojů. S růstem hladiny energie se oblast, v níž dokážeme kopírovat, rozšiřuje a s určitou, velmi vysokou, úrovní hladiny energie jsme schopni kopírovat od lidí kdekoli na Zeměkouli. Aspoň tak mi to připadá. Samozřejmě by to nemělo být nic překvapivého. V 60. letech, ve zlatém věku psychotronického výzkumu, se dělala zřejmě úspěšná telepatická spojení po celém světě a prokázalo se, že na vzdálenosti při telepatii a telegnozi nezáleží. Sám běžně pracuji telepaticky a s energií s klienty v USA, měřím geo-energii u protinožců a výsledky se zdají pozoruhodně přesné.

* Volbu programu nemusíme nechat jen na podvědomí.  Můžeme si vybírat vědomě a cíleně z existující, opravdu široké nabídky. Lze si přát - ale doporučuji nijak křečovitě - abychom získali programy k nějakému tématu, které nás zajímá, např. k sebeléčení nějakého problému našeho těla, duše či ducha a, podle mé zkušenosti, jsme schopni je vyhledat a nasdílet. Když se to nepodaří klientovi, vyhledám takový program sám a klient ho už celkem snadno nasdílí ode mne.

* Moje práce s klientem je pouze nastartováním procesu dlouhodobého průběžného kopírování programů a dalšího zvyšování hladiny energie v organismu, který pak už běží dál bez mé asistence pod podmínkou, že klient dodržuje jednoduchou životosprávu, jíž učím a monitoruji v průběhu společné práce: znamená to dostatečně pít, konzumovat přiměřeně pestrou stravu, zařadit do denního programu pohyb a spát tolik, kolik si organismus vyžádá. Tedy naprosto nic nepřirozeného.

Shrnuto a podtrženo: kopírování programů mi připadá jako nejúžasnější a přitom nejsnadnější způsob učení.

Vaše případné otázky rád zodpovím: Jan Jílek, Jilek@Napojeni.cz, tel. +420 605 949 600.

Další důležité informace k tématu:
Co aktuálně nabízíme