Popis kategorií (měření energie)

Energie Země vyzařuje nestejně intenzivně na různých místech zemského povrchu.

Existují hladiny geo-energie, které jsou pro člověka obecně prospěšné, jiné zřejmě příliš slabé a další, které jsou vyjimečně vysoké a vytvářejí mimořádně příznivé podmíny pro zdravý život a úspěšnou práci.


Vysvětlení kategorie 1 = vyšší než 200 milionů jednotek

Toto považujeme za nejvyšší kategorii intenzity vyzařování zemské energie.

Tato vynikající úroveň energie podporuje tvořivost ve výzkumu, v designu, v technické inovaci, stejně jako v umění a spiritualitě.

Toto je také optimální energie pro učení se a studium.

Je také mimořádně žádoucí  pro trávení volného času a dovolené.

Je to perfektní hladina geo-energie bydliště pro lidi, kteří dělají tvůrčí práci a stejně tak pro ty, kdo chtějí rozvíjet svou spiritualitu.

V této kategorii vyzařování geo-energie se nacházejí nejlepší světové univerzity, výzkumné laboratoře, chrámy a kláštery.

Váš organismus tady je zásoben velmi silným a trvalým proudem energie.

Tato hladina vyzařování geo-energie je mimořádně inspirující a zajišťuje dobré podmínky pro Váš tvůrčí, duchovní a transcendentální  růst a vyspívání.

Je bezpečnější než některé nižší kategorie. Tato kvalita energie nemá dráždivé a provokující účinky. Je silná, ale přitom hluboká a klidná.

Toto je opravdu také zcela vyhovující energie pro dovolenou a vůbec pro volný čas. Obecně řečeno, pro dovolenou je nejlepší co nejvyšší energie. Je to jako odjet do lázní: potřebujete revitalizovat organismus po dlouhém období tvrdé práce a připravit ho pro další období vysokého výkonu - a nejsilnejší energie to zajistí nejspolehlivěji.


Vysvětlení kategorie 2 = 1 milion až 200 milionů jednotek

Toto je už velmi vzácná intenzita vyzařování energie místa.

Je to podpůrná geo-energie pro domácnost lidí, kteří rádi pracují doma, kteří doma studují nebo dělají tvořivou práci; v jejichž životě se práce a volný čas překrývají a jsou stejně důležité.

Je to také velmi podpůrná geo-energetická hladina domova pro ty, kdo se chtějí duchovně vyvíjet.

Váš organismus dostává velmi silný proud energie.

Tato intenzita vyzařování energie má silný inspirující účinek a vytváří dobré podmínky pro rozvoj tvořivosti a spirituální růst.

Je to perfektní energie pro pracoviště, kde se vyžaduje hodně psychické pružnosti, improvizace, čilosti a plynulosti; ale hodí se také pro náročnou manuální práci. Oba tyto druhy práce spotřebují hodně energie - a ta je tu k dispozici.

Toto je také vyhovující energie pro dovolenou a vůbec pro volný čas. Obecně řečeno, pro dovolenou je nejlepší co nejvyšší energie. Je to jako odjet do lázní: potřebujete revitalizovat organismus po dlouhém období tvrdé práce a připravit ho pro další období vysokého výkonu - a nejsilnejší energie to zajistí nejspolehlivěji.


Vysvětlení kategorie 3 = 50 tisíc až 1 milion jednotek

Toto je již neobvykle vysoká intenzita vyzařování energie místa.

Je to podprůrná geo-energie pro domácnost lidí, kteří pracují a studují doma – a v jejichž životě se práce a volný čas překrývají a jsou stejně důležité.

Je to vhodná geo-energie pro domácnost těch lidí, kteří se chtějí vyvíjet nejen psychologicky, ale také spirituálně.

V tomto místě Váš organismus dostavá silný proud energie.

Tato intenzita energie má výrazný a obecně stimulující účinek a vytváří dobré podmínky pro Váš osobní a duchovní vývoj.

Tato hladina energie je dobrá také pro práci. Hodí se např. pro náročnější rutinní, ale současně zodpovědnou kancelářskou práci při níž je potřeba dělat méně významná rozhodnutí. Je to energie, která podporuje výkon a přitom nerozptyluje.

Je to však nedostatečně silná energie pro náročnější práci. Pokud máte možnost volby nedoporučujeme na tomto místě zakládat firmu.

Je to také nejnižší kategorie energie, kterou považujeme za užitečnou pro dovolenou. Obecně řečeno, pro dovolenou je nejlepší co nejvyšší energie. Je to jako odjet do lázní: potřebujete revitalizovat organismus po dlouhém období tvrdé práce a připravit ho pro další období vysokého výkonu – a nejsilnejší energie to zajistí nejspolehlivěji.


Vysvětlení kategorie 4 = 20 tisíc až 50 tisíc jednotek

Toto je již poměrně neobvykle vysoká intenzita vyzařování energie místa.

Je to vynikající geo-energie pro domácnost lidí, kteří na sobě chtějí pracovat psychologicky a a věnují soustředěné úsilí osobnímu růstu.

V tomto místě Váš organismus dostavá relativně silný proud energie.

Těsně po přestěhování do tohoto místa z energeticky mnohem slabší lokality může tato energie být trochu moc silná pro lidi, kteří mají výraznější nezpracované emoční problémy jimiž je třeba se zabývat.

Současně ale poskutuje tato intenzita vyzařování geo-energie dobrý základ pro pro práci s těmito problémy. Na jedné straně tato energie člověka podněcuje, aby se jimi začal zabývat, na druhé straně má výrazný terapeutický účinek - a tím poskytuje dobré podmínky pro osobní růst.

Tato hladina energie je dobrá také pro určité typy práce. Hodí se pro nenáročnou rutinní práci např. kancelářskou. Je to energie, která podporuje výkon a přitom nerozptyluje. Je také podpůrná pro lehké domácí práce.

Je to však nedostatečně silná energie pro náročnější práci nebo pro dovolenou.

Jestliže máte možnost volby nedoporučujeme na tomto místě zakládat firmu nebo sem jet na dovolenou a naopak radíme hledat lepší lokalitu.


Vysvětlení kategorie 5 = 10 tisíc až 20 tisíc jednotek

Toto je vynikající hladina geo-energie pro bydlení, odpočívání, nenáročné užívání volného času  - pro domácnost lidí, kteří si neberou práci domů.

V tomto místě Váš organismus dostavá středně silný proud energie. Toto místo zajišťuje zdravou, spolehlivou podporu pro každého, kdo v něm pobývá.

Těsně po přestěhování do tohoto místa z energeticky mnohem slabší lokality může tato energie být trochu moc silná a narušovat spánek lidem, kteří mají výraznější nezpracované emoční problémy jimiž je třeba se zabývat. Týká se to zvláště fáze usínání a probouzení.

Současně ale poskytuje tato intenzita vyzařování geo-energie dobrý základ pro pro práci s těmito problémy. Na jedné straně člověka podněcuje, aby s nimi začal něco dělat na druhé straně má výrazný terapeutický účinek - a tím zaručuje dobré podmínky pro osobní růst.

Tato hladina energie je dobrá také pro určité typy práce. Hodí se pro nenáročnou rutinní práci např. kancelářskou. Je to energie, která podporuje výkon a přitom nerozptyluje. Je také podpůrná pro lehké domácí práce.

Je to však nedostatečně silná energie pro náročnější práci nebo pro dovolenou.

Jestliže máte možnost volby nedoporučujeme na tomto místě zakládat firmu nebo sem jet na dovolenou a naopak radíme hledat lepší lokalitu.


Vysvětlení kategorie 6 = 2 tisíce až 10 tisíc jednotek

Toto je příjemná hladina geo-energie pro bydlení, odpočívání, spaní, nenáročné užívání volného času  - pro domácnost lidí, kteří si neberou práci domů.

V tomto místě Váš organismus dostavá mírný proud energie. Toto místo jemně a spolehlivě podporuje každého, kdo v něm pobývá.

Je to však nedostatečně silná energie pro práci, byznis nebo pro dovolenou.

Jestliže máte možnost volby nedoporučujeme na tomto místě zakládat firmu nebo sem jet na dovolenou a naopak radíme hledat lepší lokalitu.


Vysvětlení kategorie 7 = 200 až 2 000 jednotek

Toto je druhá nejnižší kategorie geo-energie na naší škále.

Geo-energie zde vyzařuje poměrně slabě. Je sotva dostatečná k podpoře dlouhodobého bydlení, ale příliš slabá pro práci a trávení dovolené.

Pozor, není to kritická situace. Tato hladina energie není nebezpečná pro Vaše zdraví. Pro bydlení je přijatelná - a to je velice důležité.  

Samozřejmě, pokud máte možnost volby nedoporučujeme na tomto místě bydlet, zakládat firmu nebo sem jet na dovolenou a radíme hledat lepší lokalitu.

Jestliže ovšem v tomto místě bydlíte či pracujete a nemáte možnost najít lepší alternativu, považujeme za velmi žádoucí, dokonce za nutné energii vyčistit a navýšit.


Vysvětlení kategorie 8 = 0 až 200 jednotek

Toto je nejnižší kategorie geo-energie na naší škále.

Geo-energie zde vyzařuje velmi slabě. 

Pokud máte možnost volby nedoporučujeme se na toto místo stěhovat, pracovat zde, zakládat zde firmu nebo sem jet na dovolenou a rozhodně radíme hledat lepší lokalitu.

Jestliže ovšem v tomto místě bydlíte či pracujete a nemáte možnost najít lepší alternativu, považujeme za nutné energii vyčistit a navýšit