O lektorovi

Jan Jílek - profilové fotoPhDr. Jan Jílek - autor metody

Vystudoval obor Psychologie na Univerzitě JEP v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Absolvoval řadu seminářů a školení v USA, Velké Británii, Švýcarsku, Holandsku, Norsku a v dalších zemích. Pracoval mj. v Psychodiagnostice Bratislava, v Manželské a předmanželské poradně Brno, na psychotronickém výzkumném pracovišti na VŠCHT Praha, jako psycholog ve zdravotnictví, školství, ochraně přírody a v postpenitenciární péči.

Roku 1990 založil a vedl jazykovou školu Kurzy dr. Jílka, později Kurzy Jílek v Brně. Souběžně se věnoval praxi soukromého psychologického poradce a popularizoval psychologii a její hraniční oblasti v televizi a v rozhlase. Od roku 1996 Jan Jílek sbíral zkušenosti jako psychologický poradce pro mezinárodní klientelu podnikatelů, manažerů, právníků, diplomatů a umělců, jednotlivců, týmů i celých firem v Praze a jinde v Evropě a v USA. Profesi psychologického poradce a kouče se věnuje dodnes.

Klientům pomáhá zvládnout a vyřešit jejich pracovní problémy i obtíže v osobním životě, jako je zvládání stresu, nízké sebevědomí, zlepšení komunikačních dovedností, optimalizace využití energie, chronická únava, psychosomatické problémy a další. Současně si klade za cíl popsat, pochopit a využít jedinečné vlohy a schopnosti svých klientů a pomoci jim překonat překážky a zábrany v jejich dlouhodobém vývoji. Jeho přístup však není pouze psychologický.

Uvědomuji si, jak moc k podpoře talentu a k rovnováze organismu přispívá životospráva – strava, tekutiny, detoxikace organismu, pohyb, bydlení, stimulace smyslů, rozumu i intuice, připuštění si emocí, optimální poměr samoty a společnosti, práce a odpočinku… Zajímá mne řešení rébusu uspokojení potřeb organismu – těch nižších i těch vyšších… dosažení a udržení rovnováhy a pocitu štěstí. Seberealizace, jako nejvyšší v hierarchii lidských potřeb, je pro mne klíčem k udržení pocitu štěstí… a o ten v životě nakonec jde každému.

Foto Jan Jílek 02Jan Jílek se mimo psychologické praxe desítky let věnuje práci s energií, mimosmyslovým vnímáním, léčitelstvím a intuicí. Právě ta je důležitou složkou lidské psychiky. Tvrdí, že originalita, tvořivost, nové nápady, ale také expertní zběhlost v oboru, v němž pracujeme, pochází nejen z rozumu, ale i větší mírou z intuice. Od mistrů proutkařů v Česku i USA se naučil dovednosti s virgulí jako kontaktu se svou intuicí. Virgule je pro Jana Jílka prostředkem práce s geo-patogenními zónami a měření celkové hladiny geo-energie v místě, kde se člověk zdržuje.

Od roku 2003 se Jan Jílek čím dál více věnuje práci s bio-energií, čakrami, hara-line, pránou, tan-tien a technikám z nich odvozeným. Zatímco do té doby tyto metody kombinoval s psychologií, postupně je začal vnímat jako primární pro svou práci. Psychologii využívá druhotně jako cenné zázemí a prostředek citlivého přístupu ke klientům. V roce 2007 pak objevil techniku, kterou nazval Napojení. Ta je díky přirozenému zvyšování hladiny energie v lidském organizmu univerzálním doplňkem k veškeré práci na sobě samém.

Více informací a kontakt
Pro bližší informace a nezávaznou konzultaci pro určení vhodné techniky kontaktujte Jana Jílka na emailu jilek@energie-mista.cz nebo telefonem na čísle +420 605 949 600.