Úložiště osobní energie

29.05.2022 00:00

Celá má práce směřuje ke zvýšení energie klientů. Jednou se mě klient zeptal: "Existuje limit osobní energie?"

Limit skutečně existuje a organismus si, po jeho dosažení, hledá způsob, jak umístit přebytky energie do úložiště.

Trik ukládání energie do zásoby je asi nemožné popsat, je třeba ho od někoho odkoukat – viz kopírování tělových programů.

Subjektivní prožitek, když se to člověk učí, je občasná výrazná únava, jíž nelze připsat ničemu dosud známému. Toto období trvá jeden až čtyři měsíce, než si organismus zvykne na obojí současně – tedy udržovat svou osobní energii na maximu, a navíc plnit úložiště, a vlny únavy zmizí.

Překročit limit osobní energie není tak jednoduché. Lidé, kteří na sobě systematicky nepracují, to zřejmě nikdy nezažijí. U klientů, s nimiž pracuji dlouhodobě, však zákonitě přichází doba, kdy začnou úložiště využívat.

Kapacita úložiště mi připadá obrovská, mnohonásobně větší než limit osobní energie, takže kompletně ho naplnit vyžaduje čas a rozumnou, i když nijak složitou, životosprávu. Ovšem i když využíváte poloprázdné úložiště, máte k dispozici mnohem víc energie než z pouhé osobní energie.

K čemu vlastně úložiště osobní energie slouží? Všiml jsem si, že ohromně pomáhá v sebeléčení a v léčitelské práci – obojí zesiluje a urychluje. Jako léčitel jsem schopen nasměrovat energii ze svého úložiště ke klientovi, a to, co dříve trvalo, řekněme, tři týdny, je hotovo cca za hodinu. Zvýším klientovu osobní energii a postupně mizí symptomy, způsobené nedostatkem energie, zlepší se kondice, vitalita, výkonnost, odolnost stresu, charisma, dlouhodobě převažuje pozitivní nálada atd., zkrátka to, po čem toužíme. A máte-li bujnější fantazii: virgule naznačuje, že se energie z úložiště bude hodit v životě po smrti.

Ovšem ono už samotné pokročilejší poznání na poli energie vyžaduje spoustu energie, kterou bez úložiště prostě nemáte.

Svoje vlastní úložiště dokáží klienti využít k sebeléčení – stávají se léčiteli sami sobě.

Jediné, v čem jim pak mohu ještě být nápomocen, je přesné ladění osobní životosprávy tak, aby zaplněnost úložiště rostla.

Využití energie z úložiště je do značné míry spontánní, podvědomé, jako mnoho z pokročilejších nástrojů práce s energií.

Organismus pečuje o sebe sama a když je potřeba, dokáže z úložiště nasadit pro rychlé zotavení po stresu, extrémním výkonu apod. mnohem více, než má k dispozici jen z osobní energie. Regenerace je pak mnohem rychlejší.

Pokud s energií ze svého úložiště pracuje léčitel, využívá ji také téměř podvědomě. Když myslí na klienta a jak mu nejlépe pomoci, směřuje k němu ze svého úložiště obrovské množství energie.

Čím přesněji má člověk nastavenou životosprávu, tím snadněji zase své úložiště doplní pro další extrémní situace. Při dostatku praxe a dobré kondici se vyprázdněné úložiště doplní během spánku za jednu noc.

Myslím, že je zbytečné nějak cíleně se o vytvoření úložiště snažit. Člověk si ho spontánně založí, když udržuje životosprávu, překročí limit své osobní energie a má od koho práci s úložištěm odkoukat.

V tomto procesu Vám mohu být nápomocen.

Pokud Vás tato problematika zajímá a chtěli byste vytvořit úložiště energie, prosím, kontaktujte mne: Jan Jílek, Jilek@Energie-Mista.cz, +420 605 949 600.