Individuální limity výdeje energie

02.04.2017 00:00

Různí lidé mají mají různě vysokou hladinu energie v organismu a tím i různě vysoký limit vydávání energie = kolik mohou bezpečně vydávat, aniž si škodí.

Dělám chyby a, jak se dá, napravuji je. Při práci s 'úspornou žárovkou' jsem donedávna předpokládal, že limit vydávání energie, který by člověk neměl překračovat, aby si neruinoval tělo a nečerpal z podstaty, je 100 a je lidem společný.

Sám jsem věděl, že někdy při práci s energií tento limit překračuji docela hrozivě o mnoho řádů a pak si musím vzít dostatek času, abych se z toho vzpamatoval. Nikomu to nedoporučuji, je to riskantní a chce to zkušenost.

Nedávno jsem korespondoval s klientkou, která se mnou za léta prodělala leckterou techniku a uvědomil jsem si, že její výdej energie je v průměru 2 000 a přitom je to pro ni OK, protože její limit je 2 500, tedy mnohem vyšší než 100, obvyklý u většiny lidí. Takže, i když zatím neprošla úspornou žárovkou, pohybovala se při vydávání energie v bezpečném pásmu a neždímala a neohrožovala své tělo.

Tak jsem si připomněl, s čím už jsem dříve pracoval. Že totiž někteří lidé mají mnohem vyšší hladinu energie v organismu a došlo mi, že tím pádem i mnohem vyšší limit bezpečného vydávání energie. Že mi to ale trvalo!

Začal jsem si proměřovat klienty a kolegy a zjistil, že drtivá většina má skutečně limit těsně kolem 100. Ale ti, s nimiž jsme pracovali delší dobu, ho mají podstatně vyšší. V řádu až stovek tisíc.

Rozhodně úspěšní podnikatelé mají limit na vydávání energie velmi nadprůměrný a stejně tak významní umělci a výrazní politici.

Uklidnil jsem také sám sebe, že moje občas šílené výboje energie jsou bezpečnější, než jsem si myslel, protože můj limit je také docela vysoký. Prima.

Proč má někdo spontánně tak vysokou hladinu energie = tak vysoký limit vydávání energie? Jedno vysvětlení je, že to je prostě náhoda, důsledek nespravedlivého uspořádání světa. Nezdá se, že by tato vlastnost byla dědičná. Někdo se tak prostě narodí.

Druhá možnost je, že svět je přece jenom spravedlivý, jak bychom si přáli a že si lidé vysokou hladinu energie v těle zasloužili v minulých životech, ovšem teď jí často bezúčelně vyplýtvají. Vysoká hladina energie, zdá se, nijak nesouvisí se vzděláním, kultivovaností nebo věrností mravním zásadám. Je to prostě energie, kterou jsme obdařeni nebo ji získáme a již lze využít nejrůznějším způsobem.

Je možné zvýšit si hladinu energie v těle = limit vydávání energie? Rozhodně je to možné, podle mého názoru, pro každého, ale není to úplně snadné. Chce to pracovat s energií - alespoň tak bych to nazval já. Vidím, že i při zavádění programu 'úsporné žárovky' některým lidem roste absolutní hladina energie. Práce s energií ovšem může mít nejrůznější podoby a rozhodně ne jenom ty ezoterické. Např. tím, že člověk dělá, co ho baví - uspokojuje svou potřebu seberealizace - si hladinu energie v organismu zvyšuje.

Na vysvětlenou, k číslům se, jako obvykle, dostávám měřením virgulí na dálku (což je můj osvědčený nástroj za desítky let práce). Jednotky jsou prostě jen jednotky, vhodné ke srovnání jednotlivců. Neodpovídají žádným mně známým fyzikálním ekvivalentům.

Namátkou: Donald Trump, 1 milion, versus Hillary Clinton, 100.

Výška limitu, tedy absolutní výška hladiny energie v těle, zřejmě ovlivňuje charisma (nebo je to jeho jiné pojmenování) - přitažlivost a viditelnost osobnosti bez ohledu na další kvality. Myslím, že vysoká hladina energie v organismu člověku může i kazit charakter - zjistí, že mu v podstatě všechno vychází a prochází a spoléhá na to, přičemž si může počínat velice amatérsky či neeticky. Zažil jsem takhle podnikatele zapadnout do velice nepříjemných dluhů.

Miloš Zeman dne 27.3.2017 - 45 tis.
Když se stal prezidentem - 300 tis.
Když se stal premiérem - 5 milionů.

Pokles hladiny energie v těle rozhodně souvisí se zdravotním stavem a ten zase souvisí s přibývajícím věkem v kombinaci se špatnou životosprávou. I ve vyšším věku si lze zachovat dobré zdraví a vysokou energii, ale je třeba více dbát na životosprávu než v mladším věku.

Jak jsou na tom s energií nejznámější Zemanovi vyzyvatelé?

Michal Horáček mi vychází na 100, takže působí trochu neviditelně.
Jiří Drahoš: 25 tisíc.

Takže je to Zemanovo charisma proti racionalitě? Nebo se najde někdo s kombinací charismatu s racionality?

A když jsme u politiků:

Václav Havel při sametové revoluci: 10 milionů.
Václav Klaus, když se stal premiérem: 10 milionů.
Tomio Okamura: 1 milion.
Andrej Babiš: 100 tisíc.
Bohuslav Sobotka: 100.

Umělci (opravdu namátkou):

Anna Geislerová, herečka, držitelka početných Českých lvů: 1 milion.
Veronika Žilková, herečka: 100 tisíc.
Bolek Polívka, herec: 2 miliony.

Podnikatelé:

Richard Branson, Virgin Records, Virgin Airlines a jiné Virgin: 10 milionů.
Radim Jančura, Regio Jet: 2 miliony.
Václav Dejčmar, finanční deriváty, mecenáš: 2 miliony.

Jistě je škoda, že někteří lidé svou vrozeně vysokou energii nevyužijí a zbytečně ji vyplýtvají. Ale vlastně, vyplýtvat a nevyužít k ničemu kloudnému se dá i naše průměrná energie 100. Záleží na každém z nás.

Svoje případné otázky, prosím, směřujte k Janu Jílkovi, + 420 605 949 600 nebo Jilek@Napojeni.cz či Jilek@Energie-Mista.cz.