'Úsporná žárovka' - očekávání a realita

23.03.2017 00:00

'Úsporná žárovka' = tělový program úsporného vydávání energie, který zvyšuje hladinu energie v organismu. Výsledný efekt prožívá každý jinak...

Někteří klienti se vyjadřují stručně:

...chtěl bych Vám poděkovat za pomoc, musím uznat, že se cítím opravdu lépe.

Nebo:

Co sa mna tyka, citim sa dobre... Mam z toho radost.

Případně:

Diky ti moc. Citim se opravdu fajn a spokojena.

Nechat se překvapit je asi nejbezpečnější cesta ke spokojenosti.

Naopak, klientovo specifické očekávání může vést k nedorozumění. Jedna klientka mi napsala:

Pokud se jedná o stručné shrnutí mých dojmů, cítím se líp, cítím změnu, jsem ráda. Ten princip úsporného vydávání energie je ale jiný, než jsem čekala, jsem tím trochu překvapená...

Na můj dotaz po upřesnění:

Ptáte se na pociťovaný rozdíl. Myslela jsem, že pocítím příval energie, vitalitu, zdraví. Ale zatím přišlo spíše uklidnění a mírně také sebevědomí a vnitřní rozhodnost. Nic z toho jsem vlastně ani nepociťovala jako chybějící, byla jsem zvyklá na to tak, jak to bylo. V tomto směru je mi o hodně líp.

Z další korespondence jsem vyvodil, že klientka neočekávala jen zvýšení hladiny energie, ale i změnu svého temperamentového typu z melancholika v sangvinika. (Definice temperamentových typů najdete na internetu.)

Vybavil jsem si, že problematikou změny typu se zabýval psycholog G.L. Freeman (např. v knize The Energetics of Human Behavior) a uvědomil jsem si, že Úsporná žárovka zvýšením množství energie v organismu skutečně může změnit i temperamentový typ.

Hippokratovské typy sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik rozdělil Freeman podle síly a rychlosti. Sangvinik je typ rychlý a silný, cholerik rychlý a slabý, flegmatik pomalý a silný a melancholik pomalý a slabý.

Freeman si uvědomil, že člověk může zesílit a posunout se ze slabého do silného typu. Úsporná žárovka je vynikající nástroj jak tohoto dosáhnout.

Při tom, prosím, nezapomeňme, že velmi málo lidí jsou vyhraněné typy. Většinou jsme 'něco mezi'. Něco mezi cholerikem a melancholikem, když trpíme nedostatkem energie a něco mezi sangvinikem a flegmatikem, když ji máme dostatek.

Mimochodem, jako další faktor zařadil Freeman inteligenci a také ta je zvýšením energie v organismu ovlivnitelná. Kdo má hodně energie, tomu to obecně lépe zapaluje. Naopak energetické vyčerpání se projevuje negativně také na intelektovém výkonu.

Zopakujme, že lze změnit slabý typ v silný, ale nikoli pomalý typ v rychlý (a naopak). Rychlost/pomalost je totíž zřejmě dána zcela nebo do značné míry geneticky nebo je vrozena a zvýšením hladiny energie v organismu ji nelze ovlivnit.

Sangvinik je v současnosti populární typ. Je s ním větší legrace a proto je při povrchním pohledu oblíbenější než flegmatik, který by ovšem při trochu hlubším srovnání jako typ zřejmě vyhrál. Jak už bylo řečeno, většina z nás je 'něco mezi'. Ten správný poměr sangvinika a flegmatika - aby nebyl příliš povrchní a těkavý ani příliš hloubavý a setrvačný, by asi bylo těžké trefit, i kdyby si ho šlo objednat.

Dovedu si představit, že vyhraněný melancholik by se někdy rád - třeba vlivem Úsporné žárovky - stal sangvinikem. Se zvýšením energie se ale posune k typu flegmatika, který můžeme charakterizovat jako 'klidná síla', neúnavná, vytrvalá, nesnadno zviklatelná ve svých záměrech. K vitálnímu a expanzivnímu sangvinikovi se dodáním energie může posunout cholerik.

V dalším emailu mi klientka napsala:

Je to, jak píšete. Klidná síla. A v sobotu přišla kromě té klidné síly i výkonnost. Měla jsem moc pěkný den, byla jsem velmi spokojená i vděčná. ... Možná si to musím srovnat v hlavě, že to tak prostě mám, a netlačit na sebe, abych byla jiná.

Doufám, že ani já netlačím na klienty, to bych tedy skutečně nerad.

Takže...všechno není možné ani při vzorném navýšení energie, ale myslím, že posunout se od slabého k silnému typu je úžasné a je to víc než o čem si většina lidí troufne snít.

Přesto, jak píši na začátku, nemít od Úsporné žárovky žádné určité očekávání a nechat se překvapit je zřejmě ten nejlepší přístup. Protože 'Kdo neví kam kráčí, dojde nejdál.' jak říkával můj velký učitel.

Co Vy na to?

Vaše zpětné vazby, komentáře a otázky, prosím, směrujte na: Jan Jílek, Jilek@Energie-Mista.cz, tel. +420 605 949 600. Budu za ně, jako obvykle, velmi vděčný.