Tři pilíře ezoterického poznání

23.10.2014 00:00

Nejen energií živ je člověk...

Velká část mé práce je orientována na energii - zvýšení a udržení její optimální hladiny v organismu. Ta pomalu, ale jistě, přetváří organismus somaticky, psychicky i duchovně. Je to však jen jeden pilíř, na kterém stojí...co vlastně? Expanze poznání za hranice pěti smyslů a rozumu, k intuitivnosti a respektování subjektivní zkušenosti - ve smyslu citátu Einsteina:

Intuitivní mysl je posvátný dar a racionální mysl je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která uctívá sluhu a zapomněla na dar.

Druhým pilířem je čistota organismu. Mluví se o ní v mnoha přístupech a školách v souvislosti se stravou, pitným režimem, saunou atd. Mne ale mnohem více zajímá detoxikace organismu v souvislosti s poznáním.

Zopakuji: Už kdysi jsem si všiml, že když se opravdu podaří psychologické sezení, přijde za týden klient s pořádnou rýmou. Postupně jsem pochopil, že poznání a sebepoznání vede k uvolnění vnitřních konfliktů a tím i svalových skupin, v nichž se konflikty manifestovaly, a dojde k vyplavení toxinů ze svalů do krve. Organismus ve snaze o detoxikaci chytí nějaký bacil, jímž si chce zvýšit teplotu a vypotit se = detoxikovat...aspoň tak si to vysvětluji a to vysvětlení dosti spolehlivě sedí v praxi jako prevence podzimních a zimních nachlazení.

Technika ProCNS, sbližuje intuici a rozum a snižuje napětí/konflikt mezi nimi a tím i tenzi ve svalech, které toto napětí a konflikt nesou. Tak u mnoha lidí nastartuje strmý růst toxinů v krvi a tím možnost důkladného vyčištění organismu - pouze vodou a pocením, nejúčinnější detoxikační kůrou, která snad existuje: horká lázeň, pára, sauna, banja, turecké lázně, indiánská sweat lodge atd.

Ještě mnohem intenzivněji než ProCNS působí technika napojení na „Zdroj“, kterou nabízím klientům po delší době spolupráce. Umožňuje organismu kopírovat informace z jakési vesmírné živé inteligence, inteligentní energie nebo jak to chcete nazvat. Myslím, že také v tomto případě dochází ke sblížení či sladění rozumu a osobní intuitivní zkušenosti. Důkazem vysoké účinnosti této techniky je raketový nástup toxinů v krvi, který následuje a možnost nebo spíš naléhavá potřeba detoxikace.

To bychom měli dva pilíře ezoterického poznání: energii a detoxikaci.

Myslím, že třetím pilířem je komunikace a vzájemné obohacování se s neviditelnými bytostmi, které s námi obývají náš svět. Většina moderních lidí je zná jen z pohádek, legend, pověstí či náboženství a prostě nevěří v jejich reálnou existenci. Ti, kteří se s nimi setkali bez přípravy, nejednou skončí na psychiatrii, dříve s diagnózou schizofrenie a dnes psychospirituální krize, protože náš světonázor existenci těchto bytostí ignoruje a popírá a takové setkání končí velkým zděšením a strachem, že se člověk zbláznil. Vnímat docela hmatatelně něco, co podle rozumu nemá existovat, může být fakticky obrovský šok.

Myslím, že tohle je riziko používání halucinogenů - vnímání toho, o čem jsme věřili, že neexistuje, příliš náhle a bez přípravy.

Je pozoruhodné, jak naše výběrová, naučená slepota vůči neviditelným bytostem - vůči velké části naší reality - zřejmě redukuje nejen náš proces vnímání a myšlení, ale také naše psychické i somatické zdraví.

Mimochodem a pro příklad, lidstvo dokáže být neuvěřitelně slepé i k mnohem hmatatelnějším částem reality. Jednou z oblastí naší nepodmiňované slepoty je podceňování až ignorování psychického života zvířat - jejich zcela neobvyklých forem inteligence, intuice, prožívání atd. Navzdory poznatkům zoologie se ke zvířatům chováme jako k tupým tvorům bez duše, bez emocí a bez inteligence, což hlavně uklidňuje a otupuje naše svědomí, když zvířata týráme a mordujeme.

Pokud to někomu nestačí jako důkaz nevšední lidské schopnosti ignorovat realitu, pojďme dál: není to tak dlouho, co velká část jinak kultivované Evropy kývla na pogromy a později na holokaust. Nestálo moc námahy přimět lidi, aby z tzv. rasových důvodů týrali a zabíjeli jiné lidi krutěji než zvířata a většinu ostatních, aby tomu trpně přihlíželi, resp. zavírali před tím oči. A jen to skončilo, bylo to popíráno, jakoby se to nikdy nestalo.

V USA to byli Indiáni, pak otroci a pak prostě jen černoši a Česko dodnes kývá na/ignoruje zacházení s Romy jako s podřadnou rasou, jejíž děti málem patří šmahem do pomocné školy, protože nemáme dost rozhodnosti, trpělivosti a prostě cit jim - a tím i sobě - pomoci k rovnocennosti.

A to vynechávám komunisty, katolickou církev s upalováním čarodějnic atd. Je to nekonečný výčet jak lidé, kultury, lidstvo dokáže neuvěřitelně ignorovat realitu i mnohem hmatatelnější, než neviditelné bytosti. Na lidský rozum se prostě spoléhat nedá. K poznání reality potřebujeme něco hlubšího.

Tak tedy, za třetí pilíř ezoterického poznání považuji komunikaci, předávání si zkušeností, učení se navzájem s neviditelnými bytostmi, ať již je nazýváme duchové, andělé, bohové nebo jakkoli jinak. Je fakticky pozoruhodné, jak se celou touto složku reality, která byla v minulosti nesmírně důležitá a zastávala obrovský prostor, podařilo odsoudit k neexistenci prostě tím, že jsme otupěli k jejímu vnímání. Jednoduše se nám podařilo namluvit si, že dřívější civilizace a tedy zase lidé, byli nějak přituplí, méně inteligentní než my, že jim nefungoval rozum, intuice, city a smysly. Ze své otupělosti jsme udělali důkaz, že se nacházíme na vyšším vývojovém stadiu.

Samozřejmě vývoj vědy a techniky a byznysu postupuje směle a skvěle kupředu, ale co je mimo našich pěti smyslů, jsme odsoudili k neexistenci a myslím, že za to těžce platíme svým psychickým zdravím, svou povrchností, neschopností milovat a přijímat lásku, neschopností respektovat sebe sama, svět či přírodu. V praxi nejsme schopni zajistit udržitelný vývoj a raději ignorujeme fakt, že Zeměkouli opravdu rychle konzumujeme a ničíme svou neuvěřitelnou brutalitou - bezohledností v důsledku vůči sobě samým jako druhu, který co nevidět vymaže z existence sebe sama, protože zničí své životní prostředí.

Tak tedy třetí pilíř: komunikace s neviditelnými bytostmi, vzájemné obohacování a učení se, kopírování programů, přejímání poznatků, podporování duchovního vývoje, zjemňování našeho vnímání, myšlení a intuice považuji za nesmírně důležité. Myslím, že tudy vede další cesta ezoterického poznání.

Velmi málo lidí, s nimiž se znám, je schopna to připustit a využít pro svůj vývoj. Velmi málo lidí je této komunikace schopno a pochopitelně velmi málo lidí se cítí motivováno ke komunikaci s neviditelnými bytostmi. Já si ovšem nedovedu představit, jak může člověk postupovat ve svém duchovním vývoji, aniž tuto oblast zahrne do svého poznání. Bez ní mi chybí ve vývoji něco obrovsky významného, co se nedá obejít nebo nahradit nijak jinak.

Co Vy na to?

Jan Jílek, jilek@energie-mista.cz