Síla/The Force...jako ve Hvězdných Válkách

20.06.2022 00:00

Rozvinutá osobní energie člověku umožňuje využívat síly, které jsou k dispozici ve vesmíru a směrovat je tam, kde je člověk potřebuje, ke svým cílům a záměrům.

Na určitém stupni práce s osobní energií začíná být jasné, že naše osobní energie může být nástrojem k využívání vesmírných sil, které nepatří nikomu a jsou nám všem k dispozici. Umožnila mi to technika úložiště energie, protože k práci s vesmírnými silami je třeba hodně osobní energie.

Kosmické síly jsou to nejsilnější, s čím jsem zatím přišel do styku. Práce s nimi může sloužit k mnoha věcem.

Můžeme je nasměrovat k tomu, na čem nám záleží, ke splnění svých cílů nejrůznějšího druhu.

Konkrétně to může být léčitelství či sebeléčení, odolávání stresu, mimosmyslové vnímání, čtení budoucnosti, ale i snahy v docela běžných oblastech jako je vliv na lidi a komunikace s nimi, charisma v soukromé i profesionální oblasti, budování kariery, podnikání, vydělávání peněz. atd.

V jednom zcela pragmatickém průvodci pro podnikání je výslovně řečeno, že nezbytnou podmínkou úspěchu je investovat do projektu maximum energie. Pojem energie tam není nijak definován, ale já vím z koučování klientů, že se nejedná jen o osobní energii, ale také o vesmírné síly, které spontánně umí využít jen málokdo, ale dá se to naučit.

Síla/The Force ve Hvězdných Válkách je docela podobný koncept jako kosmické síly, o nichž mluvím. Popis v odkazu je úzkostlivě pedantický a nutí mě připomenout, že každý pokus o intepretaci reality je zatížen větší či menší chybou – to platí pro všechny oblasti reality – hmotné i ezoterické, takže pozor, doporučuji nebrat příliš vážně co se tam píše, počítat s chybami a zaměřit se především na autentickou osobní zkušenost.

Identifikoval jsem čtyři různé kvality/druhy síly. Tři navzájem si podobné a čtvrtou, hodně odlišnou, která je z této čtveřice nejúčinnější a nejsilnější. Tu jsem zaregistroval jako první.

A protože koncept Síly/The Force ve Hvězdných Válkách byl syntetizován z různých náboženství a filosofií, je celkem logické, že se mi většina náboženství jeví jako inspirovaná těmito silami, božstva jako personifikace těchto sil a modlitba jako snaha tyto síly využít ve svůj prospěch.

Bohužel, forma v tradičních náboženstvích zřejmě převážila nad obsahem, a tak mi dnes připadají jako prázdné skořápky, které už nemají s kosmickými silami co dělat, což odpovídá tendenci lidí odklánět se od nich, opouštět je.

Pochopitelně, lidé stále touží po autentickém kontaktu s kosmickými silami, který nabízí nová náboženství, jako právě to inspirované filmem Hvězdné Války.

Nicméně, myslím, že pro kontakt se silami není nutný žádný filosofický, náboženský či sektářský rámec. Stačí pokročilost v práci s osobní energií a nakopírovat programy, jak vesmírné síly kontaktovat a používat.

Při práci s dlouhodobějšími klienty vidím, že dovednost využívat vesmírné síly se předává snadno, automaticky, tak jako další tělové programy (pokud je splněna podmínka dostatečně silné osobní energie a dodržování elementární životosprávy) a moji klienti po nějaké době společné práce kontakt s vesmírnými silami automaticky začnou využívat ke svému prospěchu.

Máte-li zájem o víc informací a chuť naučit se využívat kosmické sily, prosím, kontaktujte mne: Jan Jílek, Jilek@Energie-Mista.cz, +420 605 949 600.